Zápis

1606738455_1606738454674.png

Zápis do Mateřské školy Měřín na školní rok 2021/2022

Zápis se uskuteční dne 6.5.2021 od 14.30 do 16.30 hod.v budově MŠ

Podmínky přijetí: 

očkování dle očkovacího kalendáře v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou, tj. od 5 let).

Kritéria: 

  1. Všechny děti předškolního věku a s odkladem šk.docházky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce 
  2. Všechny děti od tří let s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce 
  3. Děti mladší tří let pouze do počtu volných míst s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti obce 


Přihlášky k zápisu si budete moci vyzvednout od poloviny dubna v MŠ.


1606738591_1606738591295.png