Zápis

1606738455_1606738454674.png

Zápis do Mateřské školy Měřín na školní rok 2024/2025


Místo zápisu: Mateřská škola Měřín, příspěvková organizace

Adresa: U Hřiště 538, Měřín 59442

Termín zápisu: 10. 5. 2024 – od 9. 00 do 17. 00 hodin


Forma zápisu:

- Sběr žádostí bude probíhat formou osobního předání 10. 5. 2024 v čase od 10,00 – 17,00 hodin.

- Řádně vyplněná Žádost a evidenční list se odevzdá v kanceláři ředitelky školy.

-  Přinést sebou rodný list dítěte.

- Konkrétní čas si můžete rezervovat 30. 4. 2024 při dni otevřených dveří od 15.30 do 17.00 hodin.

- Pokud budou veškerá místa již obsazená, přijďte v čase od 10,00 – 17,00, ale počítejte s možnou čekací dobou. Děkujeme za pochopení.

- Preferujeme osobní kontakt dle možnosti i s dítětem, kdy si můžete prohlédnout MŠ a my se s Vámi krátce seznámit. 

- Kritéria k přijímání dětí máte na našich webových stránkách www.msmerin.cz


Dokumenty potřebné k zápisu

https://www.msmerin.cz/dokumenty/dokumenty-potrebne-k-zapisu


Těšíme se na setkání s Vámi.

Pokud potřebujete další případné informace, informujte se na e-mail reditelka@msmerin.cz a nebo na telefonním čísle 777538075.V Měříně 31. 3. 2024 Mgr. Eva Požárová  

1682073284_IMG-20230421-073807