Kalendář akcí školy

Měsíc
Akce
Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor
Divadelní představení
Březen

Duben
Čarodějnický rej
Květen
Zápis dětí na školní rok 2021/2022
Karneval v MŠ
ČervenNávštěva v ZŠ
Rozloučení s předškoláky