O nás

Mateřská škola byla v Měříně založena 1948. Nejprve byla umístěna v domě č. 1, poté sídlila v budově obecního úřadu ve dvoře. Měla dvě třídy a postupně se rozšiřovala a od roku 1978 se děti scházeli již ve čtyřech. Prostory se staly nevyhovujícími, proto byla v roce 1986 otevřena nová školka, v zahradě obecního úřadu a na přilehlých pozemcích. Součástí je i prostorná zahrada. Od září 2012 byl zájem o umístění dětí tak veliký, že byla zřízena ještě jedna třída v budově městyse pro 15 předškolních dětí. Ta sloužila, po prodloužení vyjímky OHS Žďár nad Sázavou , tři roky, do roku 2015. 


Od školního roku 2021/2022 bude školka opět pětitřídní. 

Kapacita -nyní je kapacita 112dětí 

Děti jsou rozděleny podle věku do pěti smíšených tříd. V každé třídě jsou dvě věkové kategorie: 

2,5- 4 roky, 4-7 let. 

Mladší děti jsou ve třídách – Muchomůrka a Sluníčko, Skřítci

Starší děti jsou ve třídách – Motýlek a VláčekMŠ je začleněna mezi bytové domy , základní školu, zdravotní středisko a úřad Městyse Měřína. 

Zařazena do sítě škol byla v roce 5.3.1996.


Změna v zařazení byla provedena s účinností od 1.1.2003 -právní subjekt Poslední rozhodnutí ve školském rejstříku je s účinností od 1.9.2019


Zřizovatel:
Městys Měřín
Náměstí 106
594 42 Měřín