O nás

Mateřská škola byla v Měříně založena 1948. Nejprve byla umístěna v domě č. 1, poté sídlila v budově obecního úřadu ve dvoře. Měla dvě třídy a postupně se rozšiřovala a od roku 1978 se děti scházely již ve čtyřech třídách. Prostory se staly nevyhovujícími, proto byla v roce 1986 otevřena nová školka, v zahradě obecního úřadu a na přilehlých pozemcích. Součástí je i prostorná zahrada. Od září 2012 byl zájem o umístění dětí tak veliký, že byla zřízena ještě jedna třída v budově městyse pro 15 předškolních dětí. Ta sloužila, po prodloužení výjimky OHS Žďár nad Sázavou, tři roky, do roku 2015. MŠ je začleněna mezi bytové domy, základní školu, zdravotní středisko a úřad Městyse Měřína. Zařazena do sítě škol byla v roce 5. 3.1996. Změna v zařazení byla provedena s účinností od 1. 1. 2003 - právní subjekt. Poslední rozhodnutí ve školském rejstříku je s účinností od 1. 9. 2019. Byla přistavěna a zkolaudována nová třída pro děti nejmladšího věku. Poslední rozhodnutí ve školském rejstříku je z 1. 9. 2022, kdy byla udělena výjimka pro třídu Skřítci a navýšena kapacita pro tuto třídu. Na nová dětská pískoviště byly instalovány krycí sítě. V rámci projektu Digitalizace do škol byly do tříd zakoupeny tablety a pomůcky ke zvyšování digitální gramotnosti žáků. Půdní vestavba slouží k relaxaci a divadelním představením, popřípadě ke cvičení, je zde knihovna a logopedický kabinet. Od školního roku 2021/2022 je školka opět pětitřídní.


Kapacita je 122 dětí o výjimku bylo požádáno letos a to na třídu Skřítci.

Děti jsou rozděleny podle věku do pěti smíšených tříd. V každé třídě jsou dvě věkové kategorie:

Mladší děti jsou ve třídách – Muchomůrka a Sluníčko, Skřítci


Muchomůrka: 4 – 5 leté děti

Sluníčka: 3- 4 leté děti

Skřítci: 2,5 – 3,5

Starší děti jsou ve třídách – Motýlek a Vláček

Motýlek: 5- 6 leté děti

Vláček: 5-6 leté a děti s odkladem školní docházky


Zřizovatel: 

Městys Měřín

Náměstí 106 

594 42 Měřín