Kritéria

Ředitelka stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovený počet dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., /§ 2 a 5/ o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 

Podmínky přijetí : 

  1. Dítě má povinné očkování /§ 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví/. 

Výjimka je stanovena pro děti s odkladem školní docházky a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 


Kritéria pro přijímání dětí do MŠ :

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky /§ 34 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb. – povinně od 1. 9. 2017/. 
  2. Děti podle věku - budou přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity /přednostní přijetí spádových dětí.
  3. Všechny podané žádosti v době od 14.30– 16.30 hod. mají stejnou váhu, v žádném případě nebude vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ.