Zdražení obědů

                              Zvýšení cen stravného ve Školní jídelně při MŠ Měřín,

                                   příspěvkové organizace s  účinností od 1. 3. 2023

 

Vážení rodiče, 

       

   z důvodů stálého nárůstů cen základních potravin, plnění spotřebního koše potravin, který stanovuje výživové požadavky na podávaná jídla ve školní jídelně, a to v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb.,  školním stravování v platném znění, zaručení vyrovnaného rozpětí finančních limitů pro všechny věkové kategorie, dodržení Vnitřního předpisu Školní jídelny MŠ Měřín pro udržení bilance ve stanoveném limitu, navyšujeme ceny stravného, bez ohledu na skutečnost, jak ke zdražení přistupují  jinde v okolí nebo co uvádějí média, ale provádím zvýšení cen na základě ekonomické a marketinkové rozvahy, a to:

 

Cena za stravování MŠ Měřín

Věková kategorie

Jednotlivé položky

původní

nyní

Děti 3- 6 let

Přesnídávka

11

13

oběd

21

23

Odpolední svačina

10

11

Celkem

42

47

Děti 7-10 let

Přesnídávka

11

13

oběd

23

25

Odpolední svačina

10

11

Celkem

44

49






 

 

Pokud hradíte stravné formou inkasa ze svého bankovního účtu, zkontrolujte si prosím, případně navyšte finanční limit pro inkaso na částku kolem 1500,- Kč pro dítě /stravné max. 23 dní  1081 a školné 330/. Limit pro více strávníků /sourozenců/ se stanoví součtem. Hotovostní platba již nebude možná. Děkujeme za vstřícnost a pochopení. 

 

 

Dále připravujeme přihlašování a odhlašování přes internetový odkaz. O podrobnostech budete včas informování. 

 

                                                                                               

Vedení školní jídelny a MŠ Měřín.