Zápis pro děti z Ukrajiny

zápis pro děti z Ukrajiny se uskuteční 11.6. od 14.30 – 16.30 hod. V MŠ.

Přihlášky lze vyzvednout v MŠ.