Školní projekty: "Se sokolem do života“ – celoroční projekt pohybové gramotnosti

Naší školku jsme přihlásili do celoročního školního projektu: Se sokolem do života. 

https://www.sesokolemdozivota.cz/

Jana Janů, řed. MŠ