Malá technická universita

Polytechnická výuka pro děti z MŠ

Děti z Vlaků, Motýlů, Muchomůrek a Sluníček měly projektovou výuku s tématem. Oslovili jsme Malou technickou universitu a zapojily jsme starší děti s mladšími. Společně stavěly a zároveň poznávaly. 

Projektová polytechnická výuka Stavitel města

 • poznávání města nebo obce, ve které žijeme
 • stavby ve městě a jejich využití
 • děti v roli kartografa
 • rozeznávání mapových značek
 • potřeba mapy, druhy map, orientace ve městě
 • jak zorientovat mapu, jak určit sever v přírodě
 • tvorba vlastních map a zakreslování do nich
 • co najdeme ve městě: hasiči/ policie/ nemocnice a další
 • postavíme důležité veřejné budovy
 • postavíme město a okolo silnice
 • v roli kartografa vytvoříme mapu města

Projektová polytechnická výuka Stavitel Mostů

 • co je pilíř a jak jej postavit
 • postavíme veliký most a ověříme jeho stabilitu
 • dozvíme se něco o Karlu IV. a stavbě Karlova mostu
 • naučíme se stavět podle návodu
 • děti v roli stavitele mostů
 • stavba pilířů podle plánu
 • vázání cihel - názorné předvedení na stavebnicových kostkách, vysvětlení jeho důležitosti
 • vázání cihel - názorné předvedení na stavebnicových kostkách, vysvětlení jeho důležitosti
 • stavba společného mostu a ověření jeho stability
 • venkovní aktivita: jednoduchý pokus - pozorování co plave a co neplave