Informace pro budoucí školáčky

Mateřská škola Měřín

U Hřiště 538

Měřín 59442


Ø Informace pro budoucí školkáčky – doporučení.

· Veďte dítě k samostatnosti. Vaše dítě bude méně stresované, pokud bude alespoň částečně soběstačné v sebeobsluze, tzn. samo se nají, dojde si na toaletu, umyje si ruce, částečně se obleče. Pokud nebude umět nic, bude neustále čekat, až mu někdo pomůže a to se mu jistě nebude líbit, protože je doma zvyklé, že mu maminka pomůže hned.

· K základní hygieně je nutné zdůraznit naučit dítě smrkat a používat kapesník. Tím umožníte dítěti být ve fyzické i psychické pohodě i ve dnech, kdy ho trápí rýma.

· Je nutné, aby dítě znalo své jméno, umělo ho vyslovit a umělo říci, co potřebuje.

· Trénujte dítě v pěší chůzi, aby stačilo ostatním dětem na vycházce.

· Dejte dítěti do MŠ něco důvěrného (malou hračku).

· Pokud bude dítě při předání učitelce plakat, neprodlužujte loučení a buďte rozhodní. Když dítě vycítí, že ani pro vás není snadné se rozloučit, bude prožívat ještě větší stres.

· Trénujte dítě na odloučení (odchod do kina, na nákup, k lékaři). Při odchodu ho vždy ujistěte, že se vrátíte a vždy musíte slib dodržet, aby vám dítě věřilo.

· Za pobyt v MŠ neslibujte dítěti předem odměnu! Dítě by mohlo prožívat další stres z toho, že nesplní vaše představy o zvládnutí dne v MŠ a že proto nedostane slíbenou odměnu. Naopak odměňte dítě malou drobností nebo návštěvou cukrárny za pohodový průběh dne. Nezapomeňte odměnou šetřit, dítě by potom vyžadovalo odměnu denně.

· Dítě má rádo jistoty, které mu zajistíte tím, že vždy pozná své oblečení, má pravidelně stejné pyžamo, tepláky do třídy,… V zájmu dítěte i svém jeho věci viditelně podepište, dnes není problém koupit nevypratelný fix. Pokud může učitelka ujistit dítě, že právě tohle oblečení je jeho, protože to tam maminka napsala, je to pro dítě jasné a srozumitelné.

· Často s dítětem o jeho budoucí docházce do MŠ mluvte, třeba i o tom, jak jste vy sami chodili do školky.


Ø Co by dítě mělo umět před vstupem do MŠ:

· reagovat na oslovení a pokyn učitelky, znát své jméno

· obouvat a zouvat bačkory a boty (s tkaničkami pomůže p. učitelka)

· poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané nebo označené)

· zvládat alespoň částečnou sebeobsluhu v oblékání a obouvání – čím více, tím lépe

· vydržet sedět při jídle u stolu

· samo se najíst lžící

· pít ze skleničky

· umývat si ruce mýdlem utírat se do ručníku, používat kohoutek

· používat záchod - včas si dojít, utírat si zadeček (učitelka pomůže, pleny a nočníčky jsou nepřípustné!)

· používat kapesník, vysmrkat se

· zvládat chůzi po schodech (mělo by zvládnout střídat nohy při chůzi ze schodů)


Ø Co s sebou do školky:

· přezůvky do třídy (bezpečné, ne „croksy“!)

· pohodlné oblečení do třídy, které si umí dítě samo obléct (tepláky, sukni, tričko...)

· náhradní spodní prádlo a tričko do kabelky v šatně

· převlečení na ven, které si dítě může umazat – jiné než do třídy – plátěná taška v šatně

· pyžamo nebo noční košili

· pláštěnku


Ø VŠECHNY OSOBNÍ VĚCI MUSÍ BÝT PODEPSANÉ.

Oblečení na pobyt venku: Denně prosím kontrolujte, mají-li děti všechny věci v pořádku.

 Podzim: sportovní oblečení, svetr nebo mikinu, punčocháče, pokrývku hlavy

 Zima: sportovní oblečení – nejlépe kombinézu, rukavice (nepromokavé, případně dvoje), pokrývku hlavy, šálu, punčocháče, náhradní ponožky do třídy

Jaro: sportovní oblečení - nejlépe šusťákové či teplákové soupravy, ponožky, pokrývku hlavy

 Léto: letní sportovní oblečení – triko, kraťasy, pokrývku hlavy, plastová láhev na pití

Obuv: vždy dle ročního období s přihlédnutím k počasí a podmínkám MŠ (např. pískoviště).


Nezapomeňte prosím

Oblečení i obuv by měla být označena jménem dítěte, neboť velmi často dochází k záměně oblečení navzájem mezi dětmi!

Zároveň je třeba si uvědomit, že děti vedeme k samostatnosti a velmi často pracujeme s tuží, nůžkami, barvami a podobně… z těchto důvodů dávejte takové oblečení, které z větší části zvládnou samostatně oblékat a zároveň nebudou mít strach si je ušpinit.

Pro přehlednost a lepší orientaci dětí i pedagogů ukládejte oblečení pro pobyt venku – do plátěné tašky na značce vašeho dítěte v šatně.

Oblečení, které nechcete, aby dítě v MŠ používalo, vložte do přihrádky (na značku vašeho dítěte) v šatně, společně se sáčkem s náhradním spodním prádlem, neboť nehoda se může stát v každém věku.

Na závěr:

Najděte si také čas pro vzájemnou konzultaci s námi o společném postupu při výchově dítěte a nebojte se otevřeně vyslovit všechna svá přání nebo pochyby. Dobrou spoluprací se dá předejít mnoha nedorozumění.


Další informace dostanete na rodičovské schůzce 30. 8. 2023 v 15 hodin.


Kontaktní informace:

MŠ Měřín

Mgr. Eva Požárová 777538075 mob.

Pevná linka 566544210 reditelka@msmerin.cz jidelna@msmerin.cz